فرقه های اسلام
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی: فرقه های اسلام

در این جا شما را با تعدادی از فرقه های اسامی اشنا مکنیم

متن کامل را در http://www.hawzah.net/Per/E/FerDefa.asp ببینید